نینا شاهرخی .
جمعه, ۲۶ دی ۱۳۸۲

پاسخ به اين سئوال كار چندان ساده اي نيست.زيرا به اين بستگي دارد كه ما معماري را چه تعريف كنيم و پيرو آن معمار را.و بعد از آن پاسخمان را...


نینا شاهرخی .
شنبه, ۲۰ دی ۱۳۸۲

گاهي اوقات در بعضي نوشته هاي درسي به شخصيت هاي جالبي بر مي خوريم .بعضي افكار صرفنظر از درست يا نادرست بودنشان ،با توجه به زمان مطرح شدنشان...


نینا شاهرخی .
چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۲

دانشجوی معماری ای را حكايت كنند كه از كار يك نفره به فغان آمده ،و روي گشاده از دست تحويل ،تُرُش كرده.شكايت پيش اوستاد برد،و اجازت خواست كه...


نینا شاهرخی .
جمعه, ۱۲ دی ۱۳۸۲

با خود مي انديشيدم كه:«اي بابا هنوز كو تا آخر ترم. . .!» اما واقعيت چيز ديگريست!يك بار ديگر بيم و اميد هاي آخر ترم و هنگام تحويل پروژه ها از...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۲

تعدادی از دوستان(!) به طور شفاهی(!) و يا کتبی به بنده اظهار لطف کرده بودند و از مطلب ارگ بم انتقاد کرده بودند .مضمون انتقاد اين بود که چرا در...


آرشیو وبلاگ