نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۳

به نام خدا به زودی مطالب جالبی در مورد : کتی مدن، استيو ديويس و فرد کنت و شهرسازی!                        


نینا شاهرخی .
شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۸۳

به نام خدا ديان ساجيك را بهتر بشناسيم: ساجيك  ۶ سپتامبر ۱۹۵۲ در لندن متولد و در سال ۱۹۷۶ از دانشگاه ادينبرگ انگليس در رشته معماری فارغ...


نینا شاهرخی .
جمعه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

به نام خدا ديان ساجيک در رشته معماری تحصيل کرده است اما هرگز وارد کار طراحی معماری نشد و به عنوان يک منتقد و ژورناليست فعاليت دارد. ساجيک...


نینا شاهرخی .
جمعه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

به نام خدا    مقدمه:  چندي پيش ( البته منظورم تقريبا ۴-۵ ماه قبل است !) كه در حال گوش كردن اخبار بودم با نشان دادن فضاي داخل يكي از پارلمان...


نینا شاهرخی .
جمعه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

به نام خدا نوشته های جديدی در ذهنم هست که اگر خدا ياری کند خواهم نوشت: مطالبی در مورد نيل اسپيلر که الحق در اين تحويل کار آخری به يادش بودم...


آرشیو وبلاگ