نینا شاهرخی .
چهارشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۳

Nina Shahrokhi ©.Persian edition, First published in Hamshahri newspaper Tehran July ۲۰۰۴به نام خدامعماري و ديگر هنرها در آينده فرهنگ ما جايگاهي حياتي دارند؛ در اين بين...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۳

به نام خدابنا به ادعاي بسياري از صاحبنظران دادن نظري قطعي و حتمي در مورد آينده كاري بسيار دشوار و حتي اشتباه است. شناخت دنياي آينده و...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۳

به نام خداماه ژوئن (خرداد و تیر) ماه بسیار مبارکی است. معماران معروف بسیاری متولد ژوئن هستند!!!و احتمالا بسیاری از معماران ناشناس امروزی...


نینا شاهرخی .
سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۳

به نام خداطراحي شهري را هم آموختيم!در طراحي شهري ديگر صحبت از طراحي يك بنا ،حتي يك مجتمع مسكوني ۱۰۰۰ واحدي هم نيست.سر و كارت با يك شهر...


نینا شاهرخی .
دوشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۳

به نام خداشرح در روزهای آتی...


آرشیو وبلاگ