نینا شاهرخی .
شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۴

به نام خدا نوشته زير را در وبلاگ برترين های پرشين بلاگ ديدمhttp://superiors.persianblog.ir معماري را بياموزيم، وبلاگي است بسيار پويا و مفيد...


نینا شاهرخی .
شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۴

به نام خدا آنتونی پرداك مدال طلای ۲۰۰۶ انجمن معماران امريكا را از آن خود كرد. مركز دانش آموختگان مك نامارا در دانشگاه مينه سوتا از جمله...


نینا شاهرخی .
شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۴

به نام خدا وبلاگ ليدا امينيان با عنوان فلسفه معماری چند وقتی است راه افتاده است. من به دليل گرفتاری های شخصی و بيماری تازگی خبردار شدم....


نینا شاهرخی .
شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴

به نام خدا با مساعدت و لطف يکی از دوستان سايت شخصی من راه اندازی شد. هرچند دل کندن از پرشين بلاگ مشکل است... Http://Ninashahrokhi.ir


نینا شاهرخی .
شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۸۴

به نام خدا فکر می کنم دومين نوشته ای که از من در همشهری چاپ شد، مطلبی در مورد خانه هزاره سوم اثر مژگان و گيسو حريری بود. امروز در وبلاگ...


آرشیو وبلاگ