نینا شاهرخی .
دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

به نام خدا "در تاریخ این سرزمین کسانی بوده اند که بی تقلای نام و نان، خود را وقف رشد معنوی و اخلاقی حرفه شان کرده بودند و خویش را اخوان...


آرشیو وبلاگ