نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

به نام خدا مدتی است که می خواهم درباره وضعیت نا بسامان پیاده رو های اهواز مطلب بنویسم. شهری در اسم و عنوان کلانشهر اما بسیار دور از...


نینا شاهرخی .
چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

به نام خدا دیروز اتفاق عجیبی افتاد. من داشتم یک پلان خشک و خالی با خطوط بیروح و سفید فضای کد را با چشم دیگری نگاه می کردم. پلان مشخص نبود...


آرشیو وبلاگ