نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

به نام خدا صدای نفس های زمین دارد تند می شود...کابوس می بیندد و یا بهارش مقدر شده ؟... هر کدام که باشد، بیدار کردن زمین را اندک اندک، هنگام...


نینا شاهرخی .
چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

به نام خدا splashback Pronunciation: /ˈsplaʃbak/   Definition of splashback noun British a panel behind a sink or cooker that protects the wall from splashes.


نینا شاهرخی .
چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

به نام خدا Sunken adjective - having sunk or been submerged in water:the wreck of a sunken ship - at a lower level than the surrounding area:a sunken garden (of a person’s eyes or cheeks) deeply recessed, especially as a result of...


نینا شاهرخی .
شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

به نام خدا ممکن است نام اینوکستا به گوشتان خورده باشد. اینوکستا نوعی از انواع متنوع پوشش برای دیوار و سقف است. ورق های اینوکستا از استیل...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۱

به نام خدا بعد از مدت ها این وبلاگ بار دیگر فعال خواهد شد! 


آرشیو وبلاگ