نینا شاهرخی .
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲

به نام خدا       veranda Syllabification: (ve·ran·da) Pronunciation: /vəˈrandə/ (also verandah)   noun a roofed platform along the outside of a house, level with the ground floor. Derivatives ...


نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۲

به نام خدا همان داستان همیشگی کارهای هنری!


نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۲

به نام خدا   نکته: این مطلب در شماره مهر ماه مجله ایران آذین  ۱۳۹۲، چاپ شده است.   برنامه ماه عسل، برنامه شبانه تلویزیونی و مناسبتی است...


نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

به نام خدا   سرژ رجیانی را با آهنگ Il suffisait de presque rien شناختم. رجیانی  (۲۰۰۴-۱۹۲۲) خواننده و بازیگر فرانسوی ایتالیایی تبار است. آهنگ Le temps qui...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۲

به نام خدا Pronunciation: /graʊt/ noun [mass noun] a mortar or paste for filling crevices, especially the gaps between wall or floor tiles. verb [with object] fill in with grout:soak off the facing paper with a...


آرشیو وبلاگ