نینا شاهرخی .
شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۸۷

به نام خدا   Je pense qu'il est interessant mais maintenant je suis mécontente et fatiguée!   !Il fait suffire pour trouver ca! C’est ca  نکته: یکی دیگر از مزایای فراگیری زیان خارجه دوم!


نینا شاهرخی .
دوشنبه, ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

به نام خداامروز ۲۱ آوریل و روز زمین سبز است. به همین خاطر بد نیست با هم مطلبی در مورد معماری سبز بخوانیم: Green building is the practice of increasing the efficiency...


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

به نام خدابه زودی مطلبی در مورد اتفاق خوب ضیافت ها خواهم نوشت.  


نینا شاهرخی .
پنجشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

به نام خدا    در ستایش دست هااین نخستین نماز آفرینش نیستآرامشی را در اندیشه امکه از راستی و روشنایی روایت کند.و این که ای اردی بهشت سرود...


نینا شاهرخی .
یکشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

 به نام خدا امروز در غرفه LNK   نمایشگاه کتاب یک اتفاق جالب افتاد: پسر از دختری که یکی از مسئولان غرفه بود سراغ کتاب تویو ایتو را گرفت. دختر...


آرشیو وبلاگ